کنترل خانه هوشمند

جالب ترین و زیباترین نوع کنترل تجهیزات خانه هوشمند،کنترل توسط تبلت و گوشی می باشد که توسط آن کل تجهیزات کنترل می شود.

نوع دیگر کنترل بوسیله SMS گوشی می باشد که از هرکجای دنیا می توانید با ارسال یک sms تجهیزات خانه را روشن یا خاموش کنید.

نوع دیگر کنترل از طریق ریموت می باشد. ریموت کنترل خانه هوشمند طوری طراحی شده است که تقریبا همه چیز را با آن می توانید کنترل کنید.یکی از مهمترین مزیت این کنترل این است که شما می توانید تمام ریموت کنترل های خانه را حذف و آنها را در این ریموت سیستم ادغام کنید.