شرکت کاوشگران هوشمند کهربا ازسال 1387باهدف فعالیت درزمینه طراحی،مشاوره واجرای پروژه های اتوماسیون،برق صنعتی،کنترل،مانیتورینگ،تاسیسات الکتریکی ومکانیکی واحدهای صنعتی وساختمانهای مسکونی دراستان قزوین باحضورجمعی ازکارشناسان ومتخصصین مهندسی برق،الکترونیک ومکانیک شکل گرفت. استفاده ازنیروی کارجوان،روشهای نو و به روزبودن خدمات ارائه شده درکناربهره گیری ازراهنمایی وپشتیبانی مهندسین شناخته شده استان که همگی ازاعضای سازمان نظام مهندسی شهرقزوین هستند مهمترین نقطه قوت این گروه جوان وفعال می باشد.

به تدریج وازسال 1390با ثبت شرکت برخی فعالیتهای مرتبط باتاسیسات برقی به سبد خدمات این گروه افزوده شد. انجام خدمات مربوط به طراحی واجرای پستهای برقLV و MV ،تجهیزات حفاظتی وامنیتی ازقبیل اجرای تاسیسات اعلام حریق،دوربین مداربسته ودرنهایت ساختمانهای هوشمند ازجمله این فعالیت هاست. شرکت کاوشگران هوشمند کهربا باایجاد گروه های تخصصی مربوط به هربخش واستفاده ازسرپرست متخصص درهرکدام ازواحدهای کاری،سعی دارد درسطح استان قزوین واستان های مجاور به عنوان مطرح ترین شرکت ارائه دهنده خدمات تاسیسات برقی ومکانیکی به فعالیت خود ادامه دهد.

بادرنظرگرفتن هدف اصلی شرکت کهربا که پیشروبودن درزمینه ارائه خدمات نوین مربوط به تاسیسات صنعت وساختمان که درراس آن قراردارد،این شرکت باانجام تحقیقات بازار به این نتیجه رسید که درشرایط فعلی شهرستان قزوین پتانسیل لازم برای سرمایه گذاری برروی مقوله ساختمان های هوشمند رادارد. شرکت کهربا ازسال 88 درپی مطرح شدن مسئله نقدی شدن یارانه ها واحتمال بالارفتن هزینه مصرفی برق ساختمانها و واحدهای صنعتی مطالعات خود رابرای یافتن راهی مناسب برای بهره برداری ازبازاری که به تبع گران شدن هزینه برق بوجود می آمد آغازکرد. تحقیقات میدانی انجام شده درسطح استان نشان داد که میزان علاقمندی کارفرمایان پروژه های عمرانی درصورت توجیه شدن نسبت به هزینه وفایده های مجهزشدن بنا به سیستم مدیریت انرژی بالاست. این میزان علی الخصوص درمورد پروژه های دولتی وواحدهای صنعتی بیشترمیباشد. بخشنامه های دولت وسازمان نظام مهندسی ودستورتاکید درمورد مصرف کمترانرژی ونیزنگرانی نسبت به شرایط آینده ازعوامل ترغیب کننده دراین بخش است. وجودحدود دوهزارواحد صنعتی فعال ونیزشهرک های صنعتی واماکن دولتی درحال احداث ونیزسرمایه گذاری بخش خصوصی دربخش مسکن درپی موج گرانی اخیروجود بازاربالقوه تقریبا مطمئنی رابرای گروه تضمین میکند.