شركت كهربا امادگي خود را براي همكاري با ساير شركت ها و دفاتر طراحي معماري و دكوراسيون داخلي و ديگر مجموعه هاي فعال در عرصه ساختمان اعلام مي دارد.

ضمنا در صورت تمايل با شماره تلفن 8_33338797_028 تماس حاصل فرماييد كه ضمن ملاحظات حضوري جهت اشنايي بيشتر با اين مجموعه مقدمات همكاري بيشتر فراهم گردد.