کنترل سیستم سرمایش یا گرمایشی

شما میتوانید کنترل سیستم سرمایش یا گرمایشی خود را هوشمند نمائید، در این صورت علاوه بر اینکه دمای محیط در حد معینی ثابت نگه داشته میشود ، شما میتوانید تعیین کنید که مثلاً اگر به مدت 30 دقیقه کسی در محل حاضر نبود سیستم سرمایشی یا گرمایشی به صورت خودکار خاموش شود و یا حتی اگر پنجره باز مانده به شما هشدار دهد تا از اتلاف انرژی جلوگیری گردد و در صورت عدم توجه شما به این اخطار به طور مثال بعد از گذشت 15 دقیقه سیستم های سرمایشی و گرمایشی به طور خودکار خاموش شوند

مثال دیگری میزنیم ، شما در تابستان میخواهید برای چند ساعت ساختمان را ترک کنید . دو راه پیش رو دارید . یکی اینکه کولر را روشن بگذارید تا در برگشت با جهنم مواجه نشوید !!! راه دیگر این است که صرفه جویی در مصرف انرژی را سرلوحه خود قرار دهید و برای کمی کمک به وضع زمین و اندکی کاهش در گازهای گلخانه ای ، شرایط سخت موقع برگشتن را به جان بخرید و کولر را خاموش کرده و بعد ساختمان را ترک کنید . اما راه دیگری هم هست . شما میتوانید کمی قبل از ورود به ساختمان ، با کمک SMS از بیرون دستور دهید کولر روشن شود . اینبار نه جهنم را به جان خریده اید و نه هزینه های گوناگون ناشی از مصرف بی رویه انرژی را پذیرفته اید.