کنترل هوشمند پرده ها

امروزه  استفاده از انرژي خورشيدی در تمامي نقاط دنیا به عنوان يك انرژي پاك و جايگزيني مناسب برای سوخت هاي فسيلي مطرح است. همچنين پرتو های گرمي بخش خورشيد به عنوان درمان بسياري از بیماری ها مورد توجه محققين قرار گرفته است . بنا به نظر كارشناسان بهترين شيوه برخاستن از خواب ، بيدار شدن با كمك نور مستقيم خورشيد استسيستم کنترل هوشمند پرده ها مي تواند در هر ساعت كه شما تمايل به برخاستن از خواب داشته باشيد، همزمان با باز نمودن آرام پرده ها و پخش موسیقی ملایم صبحگاهي ، به آرامی شما را آماده بيدار شدن و لذت بردن از روزي پر انرژي نمايد.

همچنین در صورت تمایل به استفاده از نور خورشید در طول روز میتوانید سیستم را طوری برنامه ریزی نمایید تا از آغاز روز پرده ها باز و با غروب خورشید به صورت خودکار بسته شوند. بدین ترتیب ضمن استفاده از نور و انرژی خورشید در طول روز، در ساعات تاریکی نیز با بسته شدن پرده ها داخل ساختمان محفوظ خواهد ماند و همچنین در هر لحظه، باز یا بسته نمودن پرده ها به کمک کلیدهای دستی ، ریموت کنترل يا پنل لمسي تعبیه شده ممکن خواهد بود.