سناریو خود را بسازید و از اجرای آن لذت ببرید

سناریوی صبحگاهی

در این حالت حتی بدون اینکه شما فرمانی (توسط پنل یا تلفن همراه یا تبلت و…) صادر کرده باشید و فقط با فرا رسیدن صبح و ساعتی که از پیش تنظیم شده پرده های اتاق خواب کنار رفته تا نور روز را به شما بتاباند و موسیقی مورد علاقه شما را از اسپیکرهای اتاق پخش می کند تا شما با آرامش از خواب بیدار شوید!
آمادگی خانه هوشمند شما برای صبح به همینجا ختم نمی شود؛ چرا که قبل از بیدار کردن شما خانه را نیز آماده کرده، مثلا در زمستان که شب کمی سرد می شود نیم ساعت قبل از بیدار کردنتان خانه را گرم میکند تا موقع بیرون رفتن از رختخواب احساس سرما نکنید! همچنین وقتی به حمام می روید جکوزی پر از آب داغ و آماده استفاده است و زمانی که به آشپزخانه برای صرف صبحانه می روید دستگاه چای و قهوه سازتان را روشن می نماید

سناریوی مسافرت (Vacation Mode)

هنگام رفتن به مسافرت شما فقط برای مسافرتتان برنامه ریزی کنید و در نبود شما خانه هوشمند از خودش مراقبت می کند!
فقط موقع خروج گزینه مسافرت را بزنید و خانه هوشمند بر اساس تنظیمات می تواند شیر اصلی آب و گاز را قطع کند، چراغها و سیستم تهویه را خاموش کند، پرده ها را ببندد، دوربینهای مدار بسته، دزدگیر و سیستم اعلام و اطفاء حریق را فعال کند و دربها را پشت سرتان قفل کند و حتی به گلدانها هم آب بدهد!
موقع خروج یادتان رفته به خانه بگویید که به مسافرت می روید؟ با یک گوشی تلفن همراه یا از طریق اینترنت به او خبر دهید. این امکان وجود دارد که خانه هوشمند در نبود شما با روشن و خاموش کردن چراغ ها، باز و بسته کردن پرده ها و روشن کردن تلویزیون بودن شما را شبیه سازی کند تا توجه دزدان را جلب نکند(این امکان برای خانه هایی که به مدت طولانی خالی می مانند مثل ویلاهای شمال یا کیش بسیار مناسب است.)

سناریو مهمان

ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻬﻤﺎن دارﯾﺪ ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن و ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮرﭘﺮدازي ، ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و … ﺗﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﺎرﯾﻮي ورود ﻣﻬﻤﺎن را ﺑﺮروي رﯾﻤﻮت ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﺮاغ ﻫﺎي دﮐﻮراﺗﯿﻮ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻣﻌﻤﺎري داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ آﯾﺪ ، ﭼﺮاغ راﻫﺮوﻫﺎ و ﻟﻮﺳﺘﺮﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﺻﻮت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺨﺶ ﯾﮏ ﻣﻮزﯾﮏ ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﺠﺎد دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ و دﻣﺎي دﻟﺨﻮاه ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن از دیگر قابلیت ها می باشد.

سناریو خروج:

خب، اجازه بدید تا با هم کارهایی را که به هنگام خروج از منزل انجام می دهیم مرور کنیم، مسلما با بالا رفتن هزینه های انرژی هیچکدام ما علاقه نداریم چراغ های منزلمان را قبل خروج روشن بگذاریم. پس به تک تک اتاق ها سرک می کشیم و چراغ ها را خاموش می کنیم. پنجره ها را می بندیم. پرده های اتاق ها را میکشیم. شیر گاز را میبندیم و از خانه خارج می شویم. وای صبر کنید فراموش کردیم اتو و قهوه ساز را خاموش کنیم، پس باید دوباره به منزل برگردیم و این دو را خاموش کنیم. اما آیا زمانی که شما یک خانه و ساختمان هوشمند دارید تمامی این کارها لازم است؟ پاسخ خیر است، خانه هوشمند شما با با فشردن یک دکمه کل این سناریو را برایتان اجرا می کند. چراغ همه اتاق ها خاموش می شود، پرده ها بسته می شوند سیستم سرمایش و گرمایش به حالت صرفه جویی می رود و اگر فراموش کرده باشید اتو و قهوه ساز خود را از برق بکشید کافیست تا به راحتی با گوشی موبایل خود از راه دور برق این دو وسیله را قطع نمایید.

سناریو تماشای فیلم:  

برای تماشای یک فیلم جذاب بنظرتان چگونه شرایط محیطی ایده آل است؟ مسلما برای لذت بردن از تماشای فیلم در سینمای خانگی خود دوست دارید تا نور محیط کم شود و پرده ها کشیده شود تا نور اضافی شما را هنگام تماشای فیلم آزار ندهد. سناریو تماشای فیلم تمامی این مراحل را بصورت خودکار انجام می دهد، چراغ های اضافی را خاموش میکند،نور آباژور را کم می کند و پرده ها را می بندد و علاوه بر این سینمای خانگی را نیز فعال و روشن می نماید. حتی لازم نیست دنبال کنترل های تلویزیون و سینمای خانواده بگردید با گوشی موبایل خود هم می توانید در یک خانه هوشمند همه ی وسایل صوتی و تصویری خود را کنترل کنید.