ذخیره کردن انرژی Energy Saving :

سیستم خانه هوشمند با مدیریت و کنترل تمامی روشنایی ها، پرده ها، سیستم های گرمایش و سرمایش و حتی پریزهای خانه و همچنین از طریق تجهیزات و سنسورهای خود از قبیل تایمرها، حسگرهای حضور افراد، فتوسل و ترموستاتهای قابل برنامه ریزی میتواند سهم بسزایی در کاهش مصرف انرژی ایفا نمایدو عملا تا 30% از مصرف انرژی بکاهد.

شما می توانید با کنترل پرده ها از حداکثر نور طبیعی بهره مند شوید ، چراغ های اضافه به صورت اتوماتیک خاموش گردد و یا با کنترل سنسورهای موجود در هر محیط در صورت عدم حضور چراغ را خاموش کنید . در سیستم های گرمایشی و سرمایشی که پرمصرفترین تجهیزات ساختمان می باشند می توان زمانی که پنجره ای باز است به صورت هشدار پیامی اعلام گردد و در صورت عدم توجه تجهیزات تولید کننده سرمایشی و گرمایی خاموش می گردد.