سیستم ماژولار اعلام حریق EST3

سیستم EST3 یک سیستم پیمانه ای (Modular) می باشد که قابلیت های بسیاری از یک پنل اعلام حریق تکی گرفته تا یک سیستم ترکیبی شامل پنل اعلام حریق به همراه پنل های کنترل تردد (Access Control)، سیستم نظارت تصویری (CCTV) و سیستم ارسال انبوه پیام های حفاظتی (Mass Notification Function) را دارد و از آنجا که همه این سیستم ها از یکسری تجهیزات مشابه استفاده می کنند، در ساده سازی سیستم نیز نقش بسزایی ایفا می کند.