سیستم ایمنی iO Series

این سیستم یک راه حل اعلام حریق هوشمند، ترکیبی از سیستم اعلام حریق آنالوگ آدرس پذیر (Intelligent Addressable Detection) و سیستم عیب یابی و تشخیص خطای حسگر پیشرفته (Advanced Sensor Diagnostic) برای ساختمان های کوچک و متوسط می باشد. این سیستم قابلیت استفاده از سیم کشی های موجود اکثر ساختمان ها را دارا بوده و به این ترتیب در زمان و هزینه انجام پروژه صرفه جویی چشمگیری حاصل می شود.