اطلاع رسانی و هشدار

Genesis

یک سیستم اعلام هشدار مدرن، وسیله ای جهت ارسال پیام خطر به مجموعه ای از گیرندگان می باشد. هشدارها باید به کسانیکه در معرض خطر قرار دارند، برسد. پیام‌های شفاف حاوی اطلاعات ساده و مفیدی که افراد را قادر ‌سازد تا واکنش‌ها مناسب جهت حفاظت جان و مال خود،‌ انجام دهند.