اطفای حریق FM200

گاز FM200) HFC 227ea) یک عامل مؤثر، پاک و امن جهت اطفاء حریق می باشد و می توان از آن بصورت کاملاً اتوماتیک در محیط های عمومی که افراد حضور دارند (بعلت عدم ایجاد خفگی) استفاده نمود. محصولات کمپانی های Fike و Safety Hi-Tech توسط ما پیشنهاد و ارایه می گردند.