اطفای حریق با گاز CO2

سیستم اطفاء حریق CO2 (دی اکسید کربن) بویژه برای محیط های خطری که برق، متوسط غیر هدایت الکتریکی ضروری و یا مطلوب باشد، مفید است. دی اکسید کربن به فراوانی یافت می شود، گازی غیر خورنده بوده و از حریق پشتیبانی نمی کند (مخالف حریق) و یا با اکثر مواد واکنش نشان نمی دهد. محصولات کمپانی Janus Fire جهت مصارف کم فشار (LP) و محصولات کمپانی Fike جهت مصارف پرفشار (HP) در این زمینه پیشنهاد و ارایه می گردد.