اطفای حریق آبی

روشهای اطفای آبی از متداول ترین راهکارهای مقابله با حریق در مراکز صنعتی و ساختمانها به شمار می آید. محصولات کمپانی های Reliable و Potter در این زمینه پیشنهاد و ارایه می گردند.