دتکتور نشتی آب

این محصول قابلیت تشخیص نشتی آب و اعلام هشدار را دارا می باشد. سنسور های تشخیص وجود آب از دستگاه خارج شده و روی زمین نزدیک محل های در معرض نشتی آب نصب می گردند.