دتکتور گاز

اين گونه از دتکتورها که بر روي سقف يا ديوار نصب مي‌گردند بر اساس تنوع مي‌توانند انواع گازهاي موجود مانندCo ،LPG را کشف و اعلام نمايند. در ساختمان‌هاي امروزي و با استفاده از گاز شهري براي موضوعات مختلف استفاده از دتکتورهاي گازي ضروري به نظر مي‌رسد.